AW-869675566 Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phầm thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, lập chi nhánh, lập văn phòng đại diện, thay đổi giám đốc, bổ sung ngành nghề, tăng vốn điều lệ
Văn phòng tư vấn đầu tư Hà Thành - Thủ tục doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín - 0916.98.67.67 - 0977.100.873
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

DỊCH VỤ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình theo các bước sau:

  1.  Xây dựng hoặc chấp nhận tiêu chuẩn để áp dụng.
  2.   Công bố tiêu chuẩn bằng “Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá” theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này.

I. Thủ tục công bố và trình tự thủ tục

1. Sau khi công bố, doanh nghiệp gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn đến  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn bao gồm:

a) Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

b) Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành). Nếu doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm trong hồ sơ.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối ở địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của doanh nghiệp, có trách nhiệm kiểm tra tính phù hợp của tiêu chuẩn với các quy định của nhà nước.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ cấp phiếu tiếp nhận công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này. Trường hợp hồ sơ không phù hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để doanh nghiệp tiến hành khắc phục và thực hiện công bố lại.

anh_dai_dien

II. Dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng:

  • Tư vấn những quy định của Nhà nước về công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Làm công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Soạn thảo hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng và Nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng

III. Liên hệ

Văn phòng Hà Thành

Điện thoại: 0916 98 67 67

Email: tuvandautuhathanh@gmail.com

Website: www.tuvanhathanh.com


 
Văn phòng  Hà Thành

Địa chỉ: Số 35E, Hẻm 26, Ngách 62, Ngõ 1, Phố Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0916 98 67 67 

Email: tuvandautuhathanh@gmail.com 

website: www.tuvanhathanh.com